PIRATE QUEENS SUBBING TEAM

Muốn yêu, phải hiểu tình yêu, đó là lý do Team ra đời! (^^)

~*~ Hướng về Tokyo Dome ~*~


Wanna join us? Plz contact the email: Lucy_nrg@yahoo.com

We are in need Chinese Translator, Kara FX and Graphic designer.

Other vacancies (Japanese Translator, English translator, Typesetter...) are welcome.


(≧ε≦) ★ Smap x Smap Special Ft KAT-TUN released (≧ε≦)

(≧ε≦) ★ [06-08-2010] Kase by Kase released (≧ε≦)Thứ Bảy, 13 tháng 3, 2010

Pirate Queens Subbing Team


Giới thiệu \ Introduction

- Pirate Queens Subbing Team (PQST) được thành lập với mục đích: "Muốn yêu, phải hiểu tình yêu".
- Các projects của PQST trước mắt sẽ chỉ tập trung cho các stuffs liên quan đến KAT-TUN.
- PQST sub tiếng việt và eng, nhưng chủ yếu sẽ là tiếng việt.

- Pirate Queens Subbing Team (PQST) is set up with the precept: "Understand our love for a deeper love"
- Impending projects of PQST are related to KAT-TUN only.
- PQST releases Vietnamese and English subs (mainly Vietnamese)

Rules:

- Không được phép dùng link\ bài dịch của PQST post lên các 4rum\blog\LJ... mà chưa được sự đồng ý của PQST.
- Hãy hỏi ý kiến PQST bằng cách để lại comment ở ô chat bên tay phải blog khi bạn muốn dùng link của chúng tôi.
- Muốn post các PJ của PQST sang các 4rum\blog\LJ... khác thì phải dẫn link đến bài post gốc trong blog của PQ, không được phép host link.
- Không trao đổi, buôn bán các PJ của PQST dưới hình thức thương mại.
- Comments are love.

- Do not re-post PQST's download links\ translations on other 4rum/blog/LJ, etc without PQST's permission. Do not re-upload PQST's projects on every websites without permission
- Ask for permission by leaving comment in the chat-box on your right of the blog.
- Only post on other 4rum/blog/LJ the links that lead to the original entries in PQST's blog, but host link.
- Do not exchange, purchase PQST's projects with commercial purposes.
- Comments are love.

Members:

PJ lead: Shiro
Translator: Thudaulep, Shiro, Hani, Yu, Chau Nguyen Huyen
Editor: Shiro, Thudaulep, Pal, Chau Nguyen Huyen
Typesetter: Shiro, Pal
Timer: Shiro
Kara timer: Shiro, Thudaulep
Kara-FX: moon_kaka
Encoder: moon_kaka
Uploader: Yu
Graphic designer: Mizu.K
Preview writer: Pal

Co-mem:

Translator: Narita, Asim,
Editor: Rei, Kazumi, Wendy
Timer: Kawa Jin, Speedfox
Encoder: Haru

Liên lạc:

Email: Lucy_nrg@yahoo.com
YM: Lucy_nrg

Blog chính: http://www.pirate-queens.blogspot.com/

Facebook: Liên lạc qua YM để biết thêm chi tiết
(Contact Yahoo Messenger for more information)
Live Journal:

Youtube:

List các PJ đã\đang\sẽ được release: CLICK HERE
(List of PQST's projects that were/are/will be released: link above)

0 nhận xét:

Back to TOP